Gastouderbureau
Happy Kids

Gastouderbureau Happy Kids is uniek in Kampen en wijde omgeving.

Bekijken
Aanmelden

Regels gastouderopvang.

Wet K.O. 

  • De regels omvatten o.a:Gastouders en gastouderbureaus moeten voldoen aan kwaliteitseisen die opgesteld zijn in de Wet Kinderopvang.
  • Er is een Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waar zowel gastouders als het gastouderbureau ingeschreven staan. Alleen ouders die gebruik maken van opvang die in dit register staat, komen voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. ( Al onze gastouders en ons gastouderbureau staan ingeschreven in het register) Bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag dient de vraagouder het unieke registratienummer te vermelden.
  • De GGD houdt rechtstreeks toezicht op de opvang zelf. Ook de opvanglocatie wordt door een medewerker van de GGD gecontroleerd
  • De geldstroom verloopt via het gastouderbureau.
  • Voor 2019 is het tarief voor kinderopvangtoeslag geïndexeerd op €6,15 per uur. Voor 2020 wordt het tarief €6,27
  • Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang als hun gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De Geestelijke Gezondheidsdienst IJsselland controleert jaarlijks ons gastouderbureau. Dankzij de profesionele inzet van onze gastouders en ons gastouderbureau hebben we ook dit jaar weer de goedkeuring gekregen van de GGD.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het inspectierapport dat kunt u deze hier lezen.

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00uur tot 17.00 uur
(uitgezonderd officiële feestdagen) 

Noordweg 20
8262 BS Kampen
Tel: 06 51092463
info@gastouderbureauhappykids.nl

Stel een vraag

Versturen