Gastouderbureau
Happy Kids

Gastouderbureau Happy Kids is uniek in Kampen en wijde omgeving.

Bekijken
Aanmelden

Wij bieden
naast het intensief begeleiden van de franchisenemer :

  • Controle op kwaliteit en veiligheid d.m.v. jaarlijkse risicoinventarisatie gezondheid en hygiëne,
  • Pedagogisch beleidsplan,
  • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Het aanbieden van een EHBO cursus bemiddeling bij conflicten.
  • Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en     Peuterspeelzalen. 
  • Organisatie van een jaarlijkse bijeenkomsten voor gastouders om ervaring uit te wisselen en ten  behoeve van de deskundigheidsbevordering
  • Verzorgen van de intakegesprekken bij nieuwe aanmeldingen van vraag- en gastouders.
  • Verzorgen van evaluatiegesprekke
  • Zorg dragen voor de financiële administratie

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00uur tot 17.00 uur
(uitgezonderd officiële feestdagen) 

Noordweg 20
8262 BS Kampen
Tel: 06 51092463
info@gastouderbureauhappykids.nl

Stel een vraag

Versturen