Gastouderbureau
Happy Kids

Gastouderbureau Happy Kids is uniek in Kampen en wijde omgeving.

Bekijken
Aanmelden

Meldcode, download 

Wij werken net, als alle organisaties die met kinderen werken, met de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze meldcode geeft de stappen aan die gezet kunnen worden in het proces van signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Onderzoek wijst uit dat professionals die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. Dat alleen al maakt het werken met een meldcode dubbel en dwars waard.

Vertrouwensinspecteur.
De veiligheid van kinderen staat voorop, daarom werken wij ook oa. met de meldcode. Andere maatregelen die genomen zijn om de veiligheid van kinderen zoveel mogelijk te waarborgen is, de continue screening en  de verplichting om te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs, als er aanwijzingen zijn dat een gastouder/houder seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind. De vertrouwensinspecteur luister,adviseert en informeert de houder over wat hij of zij moet doen. Als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit dan moet de houder aangifte doen. Als ouders aanwijzingen hebben dat een gastouder seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind dan kan de ouder ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan de ouder advies geven over het doen van aangifte.

Het team van vertrouwensinspecteurs bij de Inspectie van het Onderwijs is tijdens kantooruren te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111

06-51092463

info@gastouderbureauhappykids.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00uur tot 17.00 uur
(uitgezonderd officiële feestdagen) 

Noordweg 20
8262 BS Kampen
Tel: 06 51092463
info@gastouderbureauhappykids.nl

Stel een vraag

Versturen