Gastouderbureau
Happy Kids

Gastouderbureau Happy Kids is uniek in Kampen en wijde omgeving.

Bekijken
Aanmelden

De kosten voor de opvang varieert per gastouder.

De gastouder bepaalt zelf haar tarief, het gastouderbureau geeft hier een richtlijn voor.
De mogelijkheden voor opvang variëren van opvang per uur, per dagdeel of per dag.
Ondanks dat wij hoge eisen stellen aan onze gastouders en u dus verzekerd bent van professionele opvang voor uw kind(eren), zijn onze tarieven laag.
U betaalt een uurtarief ,via ons gastouderbureau, aan de gastouder.

Wij vragen als gastouderbureau geen extra bijkomende kosten voor u als vraagouder.
Dus geen administratie-, bemiddelings- of intakekosten. Het tarief dat u met de gastouder afspreekt zijn dus ook echt alle kosten die u kwijt bent voor de opvang van uw kind(eren). 

De bijdrage wordt geïncasseerd door het gastouderbureau via automatische incasso (Incassant ID NL74ZZZ582562530000)  en via het bureau uitbetaald aan de gastouder. Al onze gastouders en ons gastouderbureau staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alleen opvang via gastouders en gastouderbureau die in dit register zijn opgenomen komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.      

Via de site van de Belastingdienst kunt u berekenen of en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen
(zie kopje kinderopvangtoeslag)

Ontvangt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie zoals, meer of minder inkomen, uurtarief van uw gastouder of u neemt meer of minder uren opvang af, geeft u dit dan altijd door aan de Belastingdienst via Mijn Toeslagen.

Blijkt uit uw jaaropgaaf die u van ons heeft ontvangen dat u meer of minder uren heeft afgenomen dan u heeft doorgegeven aan de Belastingdienst, wijzig dit dan op tijd via Mijn Toeslagen.

Heeft u uw definitieve berekening kinderopvangtoeslag ontvangen en bent u het niet eens met de berekening, dan kunt u bezwaar indienen. U kunt dit doen  via het formulier bezwaar definitieve berekening toeslag.

06-51092463

info@gastouderbureauhappykids.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00uur tot 17.00 uur
(uitgezonderd officiële feestdagen) 

Noordweg 20
8262 BS Kampen
Tel: 06 51092463
info@gastouderbureauhappykids.nl

Stel een vraag

Versturen